ลำโพงมีหน้าตาแบบไหนบ้าง

ลำโพงมีหน้าตาแบบไหนบ้าง

ลำโพงคืออุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปแบบสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงซึ่งเราจะพบเห็นได้ทั่วไป แล้วรู้หรือไม่ว่าลำโพงที่มีอยู่มีหน้าตาแบบไหนบ้าง 

Moving coil

         การทำงานของลำโพงแบบ moving coil โดยการป้อนไฟฟ้ากระแสสลับที่มีลักษณะเหมือนคลื่นเสียงเข้าไปที่ว้อยคอยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตัดกับสนามแม่เหล็กถาวรของลำโพง จึงเกิดแรงดึงและดันจากว้อยคอยไปขยับ Diaphragm ให้เกิดการสั่นที่มีลักษณะแบบเดียวกับคลื่นไฟฟ้า เมื่อดอกสั่นอากาศที่อยู่ข้างๆDiaphragm สั่นตามดอกทำให้เกิดเสียงขึ้นมานั่นเอง


 

        ลำโพงแบบนี้จะเป็นแบบที่เห็นได้ทั่วไปและได้รับความนิยมมากที่สุด เช่น ลำโพงที่ใช้ในการกระจายเสียง ลำโพงสตูดิโอมอนิเตอร์  ลำโพงในโทรศัพท์มือถือ ลำโพงในโทรทัศน์ ลำโพงแบบนี้มีหลายขนาดมีรูปร้างหน้าตาต่างๆกันออกไปแล้วแต่การออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

Moving iron 

        การทำงานของลำโพงแบบ Moving iron โดยการป้อนไฟฟ้ากระแสสลับที่มีลักษณะเหมือนคลื่นเสียงเข้าไปที่ขดลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นที่แผ่นเหล็ก Armature ทำให้แผ่นเหล็กที่ลอยอยู่ระหว่างแม่เหล็กถาวรเกิดการสั่น ซึ่งแผ่นเหล็กได้ต่ออยู่กับDiaphragm จึงทำให้Diaphragmเกิดการสั่นที่มีลักษณะแบบเดียวกับคลื่นไฟฟ้า จึงเกิดเป็นเสียงออกมาที่ sound outlert

ลำโพงชนิดนี้มีขนาดที่เล็กมาก จึงถูกนำไปใช้กับหูฟังแบบอินเอีย และในเครื่องช่วยฟังของผู้มีปัญหาทางได้ยินเสียง

ribbon speaker

การทำงานของลำโพงแบบ ribbon โดยการป้อนไฟฟ้ากระแสสลับที่มีลักษณะเหมือนคลื่นเสียงเข้าไปที่แผ่น เมมเบรน ที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟอยล์ที่บางมากๆ ที่อยู่ระหว่างแม่เหล็กถาวร ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะทำให้แผ่นเมมเบรนเกิดการสั่นที่มีลักษณะแบบเดียวกับคลื่นไฟฟ้า การสั่นของแผ่นเมมเบรนก็จะทำให้เกิดคลื่นเสียง

เนื่องจากแผ่นเมมเบรนมีความบางมากๆระดับไมครอน ดังนั้นการที่แผ่นเมมเบรนมีขนาดใหญ่และต้องขับสัญญาณความถี่ย่านต่ำ ก็จะเกิดการสั่นที่รุนแรงจนเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นจึงมักใช้งานระบบลำโพงนี้กับย่านความถี่เสียงสูงเป็นหลัก และลักษณะการแผ่กระจายคลื่นเสียงในทรงกระบอกนั้นก็จะมีขนาดเท่ากับพื่นที่ด้านยาวของแผ่นเมมเบรนในแนวระนาบ ดังนั้นไดรเวอร์เสียงแหลมแบบริบบอนนี้ จึงให้เสียงย่านสูงที่สดใสชัดเจน

 

Piezoelectric speaker

การทำงานของลำโพงแบบนี้จะใช้หลักการของ piezoelectric effect คือ เมื่อเพียโซอิเล็กทริกได้รับ กระแสไฟฟ้าจะเกิดการยืดหดตัวเองได้ และถ้ากระแสไฟเกิดการกลับขั้ว เพียโซอิเล็กทริกก็จะขยายตัวออก จากกระทำนี้เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสสลับที่มีลักษณะเหมือนคลื่นเสียงเข้าไปที่แผ่นเปียโซก็จะทำให้ให้เกิดการสั่นที่มีลักษณะแบบเดียวกับคลื่นไฟฟ้า เมื่อแผ่นเปียโซสั่นอากาศที่อยู่ข้างๆก็จะสั่นตามทำให้เกิดเสียงขึ้นมานั่นเอง

เสียงที่ได้จากเปียโซบัซเซอร์ จะขึ้นอยู่กับความถี่ของสัญญาณไฟฟ้า ขนาดของแผ่นเปียโซและกล่องกำทอน เปียโซมีข้อดีตรงที่ใช้ปริมาณกระแสต่ำเมื่อเทียบกับลำโพงชนิดอื่นๆ และให้เสียงที่ดัง จึงถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเป็นสัญญาณแจ้งเตือนในกริ่งเตือนภัย และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เตาไมโครเวฟ และ เครื่องซักผ้า เป็นต้น